Aanleg &
onderhoud

Aanleg & Onderhoud

Meer en meer worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte, regen en koude die elkaar afwisselen. Het is dan ook meer dan ooit belangrijk bij de aanleg van uw tuin, een bodem te creëren welke zorgt voor een goede ontwikkeling van uw grasmat. Tevens is het deze toplaag die zorgt voor water, zuurstof en voeding aan de wortels als ook afvoer van overtollig regenwateren. Het bodemleven in deze toplaag zorgt voor een goed wortelgestel, door een goed wortelgestel te creëren krijg je meer herstelvermogen na extremen of betreding.

Hieronder vind u alvast tips voor de aanleg en onderhoud van uw grasmat. 

Voorbereiding

Voorbereiding

Een goede grondbewerking is van groot belang bij de aanleg van een nieuw gazon.

Het spitten van kleine percelen of het machinaal bewerken van grote oppervlakten zorgt voor een goede structuur

Bij het gebruik van bodemverbeteraars moeten deze machinaal en voldoende diep ingewerkt worden (15 à 20 cm), om verbranding van de jonge wortels te voorkomen.

Vervolgens dient de grond egaal en voldoende aangedrukt te worden om achteraf verzakkingen te vermijden. Het uitvlakken dient met de grootste zorg te gebeuren zodanig dat alle oneffenheden zijn weggewerkt. Hoe beter deze egalisatie gebeurt hoe mooier u achteraf uw gazon kunt maaien.

Het plaatsen van graszoden

Het plaatsen van graszoden

Niettegenstaande onze graszoden gekoeld zijn is het best dat ze zo snel mogelijk na levering gelegd worden. 

Voor het leggen kan je opteren voor het gebruik van een aanleg meststof deze mag net onder de grasmat en stimuleert de wortelgroei, hierdoor zal de grasmat zich sneller vestigen.

Bij het leggen van de graszoden dient men te beginnen met een rechte lijn en te werken in verband. Dit geeft een mooier resultaat. Zorg er steeds voor dat de graszoden nauwkeurig tegen elkaar aanliggen en goed aangedrukt worden. 

Beregenen

Beregenen

Water is van levensbelang voor het gras. 


Na het leggen dient er gesproeid te worden tot de ondergrond voldoende vochtig is, men kan dit merken door een zode lichtjes op te tillen. Overigens mag een doorweekte mat niet betreden worden, om gaten in de ondergrond te voorkomen. Bij zonnig weer mag u niet wachten tot ’s avonds (bij zeer droog weer 2 à 3 keer per dag overvloedig water geven). Zeker de eerste veertien dagen raden wij aan de zoden voldoende water te geven, totdat de wortels van de zoden goed zijn vastgegroeid. Let wel op de wortels groeien niet sneller dan het blad waardoor het toch ca. twee maanden duurt voor de wortels volledig ontwikkeld zijn.

Meten is weten maak gebruik van een regenmeter voor het beregenen van uw gazon. Zo weet je dat je voldoende geeft maar zeker ook niet teveel. Voor een volgroeide grasmat moet het volstaan dat je deze maximaal 1 keer per week water geeft, maar voldoende. 

Maaien

Maaien

Wanneer de graszoden zijn vastgegroeid kan er voorzichtig gemaaid worden. 

Het gras kan voor de eerste keer gemaaid worden wanneer deze voldoende is vast gegroeid. Normaal is dit na tien dagen het geval. Bij de eerste maaibeurt mag het gras niet te kort gemaaid worden (4 à 5 cm). Laat u gras ook niet te lang worden, mocht dit toch gebeuren, maai het terug kort in verschillende stappen. Je mag theoretisch niet meer dan 1/3 van de lengte van je gras maaien.  Zorg voor een goed geslepen en een goed afgestelde maaimachine. Laat dit werk bij voorkeur in het voorjaar door een vakman doen. 

Overigens is de beste afstelhoogte ongeveer 3,5 cm. De maaifrequentie is afhankelijk van het seizoen en de groei van het gras. In het vroege voorjaar en het late najaar dient u het gras eenmaal per week te maaien, in het groeiseizoen 1 à 2 keer per week.

Wanneer je het gras maait breng je een schade toe aan de grasplant, dit brengt stres mee voor de grasplant, bij langdurige droogte is het aan te raden uw maaier een stand hoger te zetten waardoor deze sneller zal recupereren. Wanneer ze extreme temperaturen voorspellen ( meer dan 30°)  maai je beter het gras niet, hierdoor zal het gras minder snel verbranden en heeft het meer reserve voor herstel. 


Bemesten

Bemesten

Regelmatig bemesten is zeer belangrijk voor het behoud van een prachtig gazon. 
Telkens wanneer u maait neemt u immers een gedeelte van de grassprietjes mee. Dit vraagt energie van de plant, om deze energie te kunnen leveren heeft het gras voeding nodig.  Vergeet dus niet regelmatig te bemesten met een goed samengestelde meststof om een goede groei van uw gras te behouden. 

Afhankelijk van de soort en de samenstelling van je meststof dien je een aantal keer op een groeiseizoen te bemesten. De hoeveelheid en frequentie dat je een bemesting dient toe te dienen hangt af van verschillende factoren. 

  • Wat verlang ik van mijn grasperk?
  • Wat is er aan voeding aanwezig in de ondergrond?
  • Hoeveel voeding heeft gras nodig tijdens het ganse groeiseizoen?
  • Welke soort van meststoffen gebruik ik best en welke inhoud heeft deze?
  • Moet ik al dan niet bekalken?
  • Enz...

Voor een juist advies zou het aangewezen zijn te starten met een degelijke bodemanalyse. Vanuit een dergelijke analyse kan je uw bemesting aanpassen voor de volgende jaren. Zeker voor de Ph waarde van uw bodem te kennen aangezien meer dan 70 % van de tuinen over bekalkt zijn.

Voor de ideale meststoffen en advies kan u steeds bij ons terecht.


VANDAAG BESTELD, MORGEN GELEVERD??

Uw tijd is kostbaar de onze ook, bestel tijdig. Voor een goede planning en zo vers mogelijke graszoden dienen de bestellingen minimaal 2 werkdagen voor afhaling en 3 werkdagen voor levering binnen te zijn. Bestellen kan steeds per mail en telefonisch van maandag tot en met vrijdag.

Plaats nu een bestelling